Paprastas būdas
susigrąžinti mokesčius
Tel.: +370 37 755211
Mob.: +370 67 968858
El. p: info@mokesciugrazinimas.lt

Terminai ir sąlygos

Mokesčių grąžinimo procesas

1. Po to, kai klientas pateikia visus reikiamus dokumentus "RT Tax" arba "RT Tax" atstovui regione, jie yra perduodami į "RT Tax" vykdymo padalinį.
2. Kai tik dokumentai gaunami į vykdymo padalinį, klientas gauną patvirtinimą paštu, kuriame informuojama apie numatomą grąžinamų pinigų sumą. (Jeigu klientas negauna patvirtinimo elektroniniu laišku, jis turėtų susisiekti su "RT Tax", elektroninio pašto adresu info@rttax.com).
3. Vėliau, visi dokumentai yra išnagrinėjami "RT Tax" specialistų, kurie išsiunčia mokesčių grąžinimo deklaracijas atitinkamoms institucijoms.
4. Atlikus grąžinimą, "RT Tax" informuoja klientą (elektroniniu paštu) apie pinigų perkėlimo operaciją į kliento duotą banko sąskaitą arba išsiunčia klientui čekį su atitinkama pinigų suma.

"RT Tax" neprisiima atsakomybės už mokesčių grąžinimą, jeigu:

- Mokesčių grąžinimo jau buvo reikalauta anksčiau arba jau pateikti dokumentai jam gauti;
- Mokesčiai klientui jau yra grąžinti;
- Klientas yra įsiskolinęs mokesčių institucijai;
- Kliento pateikti duomenys yra netikslūs, neteisingi, nepakankami, skiriasi nuo kitų mokesčių institucijų jau turimų duomenų, arba yra kokiu nors būdu klaidinantys.
- Mokesčių institucijos turima informacija daro išvadą, kad klientas neturi teisės į mokesčių grąžinimą.

Grąžinama suma

Visos "RT Tax" apskaičiuotos mokesčių grąžinimo sumos yra tik apytikrės. Jos yra paremtos atitinkamiems atvejams praeitais metais grąžintų sumų vidurkiais. Galutinė grąžinimo suma yra skaičiuojama ir pateikiama mokesčių institucijos, kuri yra atsakinga konkrečiu atveju.

Jeigu šalyje, iš kurios vykdomas mokesčių grąžinimas, pasikeitė mokesčių įstatymas arba jis pradėtas skirtingai traktuoti arba interpretuoti mokesčių institucijų toje šalyje, "RT Tax" atsižvelgs į tai peržiūrint pateiktus dokumentus ir vadovausis tos šalies mokesčių įstatymų ir taisyklių traktavimu ir interpretavimu. Diskusijos dėl tikslios mokesčių sumos, grąžinimo terminų arba grąžinamos sumos yra atitinkamos mokesčių institucijos galioje.

Grąžinimo terminas

"RT Tax" stengiasi užtikrinti kuo patikimesnį mokesčių grąžinimą, surinkti patikrinimui reikiamus dokumentus iš klientų ir prižiūrėti greitą mokesčių grąžinimo procesą pateikėjams atitinkamose mokesčių institucijose.

Grąžinimo terminas, skelbiamas "RT Tax" internetinėje svetainėje ir viešinamas skirtingais "RT Tax" reklaminiais kanalais, yra dažniausiai vyraujantis periodas, per kurį grąžinami mokesčiai, tačiau šis laikotarpis gali būti ilgesnis arba trumpesnis. Jis priklauso nuo laikotarpio, per kurį klientas atsiunčia dokumentus, taip pat nuo užsienio šalyje veikiančios mokesčių institucijos dokumentų išnagrinėjimo laiko.

Nors mokesčių institucijų dokumentacijos nagrinėjimo laikas nepriklauso nuo "RT Tax", mes stengiamės, kad mokesčių grąžinimas Jums būtų įvykdytas kaip galima greičiau.

Paslaugos mokestis

"RT Tax" netaiko jokių privalomų papildomų mokesčių. "RT Tax" paslaugų mokesčiai yra išskaičiuojami iš grąžinamos sumos prieš pervedant pinigus klientui.

"RT Tax" aptarnavimo mokestis yra pateikiamas šioje internetinėje svetainėje ir kitais "RT Tax" reklaminiais kanalais.

Klientas sutinka padengti sumą už "RT Tax" suteiktas duomenų užpildymo paslaugas. Jeigu konkrečiu atveju mokesčių institucija siunčia grąžinimo čekį tiesiogiai klientui vietoje to, kad siųstų "RT Tax", klientas turi sumokėti atitinkamą mokestį "RT Tax".

Paslaugos, kurias ,,RT Tax“ gali suteikti klientui už papildomus mokesčius, yra apmokestinamos taip, kad padengtų tų paslaugų administravimo mokesčius. Tokios paslaugos apima dokumentų išreikalavimą, asmeninių numerių (pvz.: SSN, PPS, NIN) patvirtinimą, dokumentų apie gyvenamąją vietą gavimą, gautų dokumentų taisymą dėl jau įvykdytų grąžinimų, taip pat – jeigu vyrauja tam tikri privalomi mokesčiai minėtiems dokumentams gauti. Informacija apie mokesčius, taikomus papildomoms paslaugoms skiriasi individualiu atveju, dėl šios informacijos klientas turėtų kreiptis elektroniniu paštu adresu info@rttax.com.

Grąžinamos sumos išmokėjimas klientui

"RT Tax" grąžinimą pinigų sumą siunčia klientui banko pavedimu, čekiu arba kliento pasirinkta Grąžinimo Prašymo forma. Kai tik "RT Tax" vykdomasis padalinys gauna grąžinimą sumą, pirmiausia išskaičiuojami paslaugos mokesčiai, po to likusi dalis siunčiama klientui. Jeigu "RT Tax" dėl kokių nors priežasčių negali išskaičiuoti aptarnavimo mokesčių, klientas privalo sumokėti sutartą mokestį prieš "RT Tax" perduodant likusią sumą klientui.

Kai kurios JAV valstijos siunčia grąžinamą sumą čekiu tiesiai klientui. Tokiu atveju, "RT Tax" siunčia grąžinamos sumo čekį klientui, nepaisant to, kad viena dalis sumos jau yra grąžinta į kliento banko sąskaitą. Tokiu atveju, klientas yra atsakingas už tokio čekio išgryninimą.

Grąžinimas klientui yra vykdomas naudojant informaciją, kurią klientas pateikia Grąžinimo Prašymo Formoje.

Jeigu kliento adresas pasikeičia, pats klientas įsipareigoja apie tai informuoti "RT Tax" kaip galima greičiau elektroniniu paštu adresu info@rttax.com. "RT Tax" neprisiima atsakomybės už tai, kad pinigų grąžinimas pervedamas į kito asmens sąskaitą, arba čekis nusiunčiamas kito asmens adresu.

Prieš pildant Grąžinimo Prašymo Formą klientas privalo paskambinti arba apsilankyti savo banko padalinyje ir išsiaiškinti, kaip atlikti pavedimą į savo sąskaitą, jeigu pinigai pervedami iš užsienio šalies.

Jeigu suteikiama neteisinga arba nepilna informacija, yra taikomas papildomas 50 JAV dolerių banko mokestis tam atvejui, jeigu bankui reikėtų pakartoti pervedimą.

"RT Tax" neatsako už kliento banko sistemoje taikomus mokesčius arba mokesčius taikomus už specialius pavedimus.

"RT Tax" nekontroliuoja mokesčių, taikomų už vietinius bankų pavedimus. "RT Tax" neprisiima atsakomybės už vietinių bankų pavedimų mokesčių pasikeitimus, valiutų kursų pasikeitimus, arba laikotarpio ilgį, per kurį atliekamas pavedimas.

W2, P60 arba P45 formų paieškos paslaugos

Atvejais, kai klientas nesuteikia W2 (JAV), P60 arba P45 (Didžioji Britanija, Airija) formų, "RT Tax" turi susisiekti su darbdaviu ir gauti minėtosios formos kopiją. Jeigu darbdavys atsisako bendradarbiauti ir išduoti formą, "RT Tax" neprisiima atsakomybės už mokesčių grąžinimą. Jeigu klientas nepateikia savo W2 formos mokesčių grąžinimui iš JAV, bet reikiamą formą gauna vėliau, klientas įsipareigoja pristatyti arba atsiųsti ją ten pat, kur jau buvo pristatęs kitus mokesčių grąžinimui reikalingus dokumentus.

Socialinio draudimo ir medicininio draudimo (SSMT) mokesčiai

"RT Tax" neprisiima atsakomybės už SSMT mokesčių grąžinimą, jeigu darbdavys, kuris išskaičiavo mokesčius iš kliento, atsisako bendradarbiauti su "IRS" arba "RT Tax".

Suma už SSMT mokesčių grąžinimą yra apmokestinama atskirai nuo Federalinių ir Valstijų mokesčių grąžinimo.

Kita informacija

1. "RT Tax" bendrauja su klientu elektroniniu paštu, kliento suteiktu elektroninio pašto adresu. Klientas turėtų tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę reguliariai, kad būtų susipažinęs su visais jo mokesčių grąžinimo statuso atnaujinimais.
2. "RT Tax" informuoja visus esamus ir buvusius savo klientus apie naujas "RT Tax" ir įmonių, su kuriomis bendradarbiaujama, teikiamas paslaugas, nebent klientas prašo tokios informacijos neteikti.
3. "RT Tax" pasilieka teisę iš savo pusės keisti internetinės svetainės dalį, susijusią su taisyklėmis ir sąlygomis, jeigu tam kyla poreikis. Informacija apie tokius pasikeitimus yra skelbiama adresu http://www.mokesciugrazinimas.lt/terms-conditions. Klientai raginami tikrinti šį adresą reguliariai, kad būtų susipažinę su visais atnaujinimais.
4. Klientas, registruodamasis "RT Tax" teikiamoms paslaugoms internetu, paštu, elektroniniu paštu, automatiškai parodo, kad sutinka su visomis čia išvardytomis sąlygomis, įskaitant pačių sąlygų pakeitimą.
5. "RT Tax" užtikrina, kad kliento informacija liks konfidenciali ir nebus skleidžiama tretiesiems asmenims.
6. Klientas, norėdamas išsakyti savo nuomonę, susijusią su aptarnavimo kokybe, gali kreiptis elektroniniu adresu info@rttax.com.


 
 
Susisiekite nauju adresu:

Ožeškienės g. 15
Kaunas, LT-44254
Tel.:+370-37-755-211
Fax.:+370-37-751176
Mob.tel.:+370-679-68858
info@mokesciugrazinimas.lt
www.mokesciugrazinimas.lt

 
Reikiamų dokumentų paketas

Parsisiųskite reikiamų dokumentų formas, kurias užpildę galėsite pradėti mokesčių gražinimą

Toliau